Automatyzacja w zakładach pracy

 

Każda firma dąży do zwiększenia produktywności oraz efektywności swoich działań. W tym celu podejmowane są odpowiednie kroki oraz inwestycje, które mają sprawić, że przedsiębiorstwo zacznie się bardziej rozwijać. Niektóre decyzje dotyczyć mogą na przykład optymalizacji zużycia energii.

Automatyka i jej zalety

układy automatykiOszczędności z tego tytułu mogą być postrzegane również jako zyski. W celu optymalizacji procesu przeważnie przeprowadza się modernizację maszyn, która pozwala na osiągnięcie lepszej sprawności oraz wydajności. W niektórych sytuacjach do ograniczenia zużycia energii potrzebny jest audyt energetyczny, którego wynik określa jakie elementy należy poprawić w celu osiągnięcia wytycznych. Oprócz optymalizacji procesu bardzo często w zakładzie są stosowane układy automatyki. Automatyzacja procesu pozwala osiągnąć większą wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. W przypadku automatyki największe koszty są ponoszone w momencie zakupu nowoczesnego sprzętu takiego jak sterowniki programowalne, szafy sterownicze czy roboty przemysłowe. W późniejszej fazie wdrożenia jedyne koszty dotyczą zużycia energii oraz okresowych przeglądów. Nad poprawnością realizacji zadań przez układy automatyki czuwa przeważnie osoba odpowiedzialna za utrzymanie ruchu w zakładzie. Z reguły jest to inżynier automatyk, który posiada odpowiednie kompetencje z zakresu obsługi maszyn dostępnych na obiekcie.

Układy automatyki pozwalają na wydajniejszą, lepszą jakościowo produkcję, która może być prowadzona w sposób ciągły niezależnie od zmian pracowniczych. W przypadku układów automatyki praca może odbywać się nieprzerwanie całą dobę co umożliwia zwiększenie ilości wytwarzanych wyrobów. W takim przypadku załogę ludzką można ograniczyć do minimum, które będzie w stanie zapewnić bieżącą obsługę maszyn.