Co daje leczenie uzależnień od narkotyków?

Silne uzależnienie od narkotyków może mieć charakter fizyczny lub psychiczny. Pierwszy z nich wynika z włączenia leku do procesów metabolicznych organizmu, drugi z powodu nieodpartego pragnienia pacjenta, aby powtórzyć odczucia, które pojawiają się po zażyciu leku psychoaktywnego.

Jakie są cele i zadania ośrodka uzależnień?

ośrodek leczenia uzależnień od narkotykówW zdecydowanej większości osoby zażywające narkotyki mają oba rodzaje uzależnień, co wymaga pomocy ze strony ośrodka uzależnień. Osoba, która przeszła terapię, która ma słabe pojęcie o swoim przyszłym życiu i ma bardzo duże ryzyko nawrotu do nałogu, dlatego głównym celem jest nie tylko uwolnienie pacjenta od uzależnienia fizycznego i psychicznego, ale ukształtowanie prawidłowego jego myślenia jego dalszego rozwoju. Równolegle z przywróceniem zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenci leczenia uzależnień od narkotyków aktywnie współpracują z psychologami. Podczas tych sesji specjaliści pomagają wyznaczać konkretne cele życiowe i pacjenci stawiają pierwsze kroki do ich osiągnięcia. Ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków przygotowuje uzależnionych do samodzielnego życia wolnego od jakichkolwiek nałogów. Przez lata praktyki lekarze ośrodka leczenia narkomanii opracowali specjalną formułę sukcesu, składającą się z kilku elementów i jest to przede wszystkim motywacja. Leczenie narkomanów bez własnej woli to daremna i niewdzięczna praca. Aby przekonać osobę do zrezygnowania z narkotyków i dobrowolnego pójścia do kliniki, stosuje się specjalne metody perswazji, które opierają się na kompleksowym zachęcaniu do rzucenia substancji psychoaktywnych.

Lekarze kliniki ustalają przyczyny uzależnienia, delikatnie niszczą ochronne bariery psychologiczne narkomana i pomagają przywrócić mu więź z rzeczywistością. Ośrodek leczenia uzależnień zrobi wszystko, aby pomóc. Jednak leczenie będzie coraz łatwiejsze, jeśli pacjent zawsze będzie czuł wsparcie ze strony psychologa.