Czym jest system parkingowy?

 

W miejscach takich jak parkingi w centrach miast lub szpitalach coraz częściej możemy spotkać się z systemami parkingowymi. Są to w pełni zautomatyzowane szlabany punkty poboru opłat oraz pobierania biletów parkingowych uprawniających nas do wjazdu na kompleks parkingowy.

Podstawowe funkcje systemów parkingowych

Systemy parkingoweJedną z podstawowych funkcji systemów parkingowych jest stałe pobieranie opłat za czasowy wynajem miejsca parkingowego na wyznaczonym terenie. Wielu właścicieli terenów twierdzi, że instalacja takiego systemu w znaczny sposób podnosi dochody porównując to z innymi sposobami pobierania opłat parkingowych. Dlatego też inwestycja w tego typu systemy jest bardzo opłacalna. W skład takich systemów parkingowych wchodzą takie urządzenia jak: automat biletowy ustawiany przy wjeździe na parking. Jego zadaniem jest wydawanie biletów uprawniających na wjazd. Nadrukowany jest na nich specjalnie wygenerowany kod kreskowy z datą oraz godziną wjazdu, automat kasowy którego zadaniem jest pobieranie opłat po odczytaniu biletu otrzymanego podczas wjazdu na kompleks parkingowy, oraz automat wyjazdowy którego zadaniem jest odczytywanie informacji zakodowanych na bilecie po uiszczeniu niezbędnej kwoty. Wyposażone są w specjalny skaner laserowy który odczytuje kody kreskowe na podobnej zasadzie jak kasy w galeriach handlowym. W momencie dotarcia informacji o uiszczeniu opłaty systemy parkingowe wysyłają sygnał do szlabanu i go otwiera. W jednostce centralnej przetrzymywane dane dotyczące poprawności działania całego systemu.

Reasumując tego typu systemy są skomputeryzowanym system parkingowym odpowiedzialnym za prawidłowy ruch rotacyjny na parkingach. Nadzorują aby uniknąć sytuacji w której brakuje miejsc parkingowych dla wpuszczonych kierowców. Na bieżąco zlicza pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z kompleksu parkingowego.