Czym są szkolenia SEP?

SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją, która zajmuje się między innymi szkoleniami i certyfikowaniem osób, które chcą pracować w zawodzie elektryka. W zakres uprawnień SEP wchodzą uprawnienia na sieci i instalacje o maksymalnym napięciu do 1kV, jak i powyżej 1kV.

Zastosowanie szkoleń i certyfikatów SEP

szkolenia SEP w WarszawieSzkolenie elektryczne skierowane jest do osób, które zajmują się na co dzień zawodowo eksploatacją urządzeń instalacji energetycznych, które działają w sieci elektrycznej. Szkolenia SEP w Warszawie przygotowują do egzaminu w zakresie eksploatacji i dozoru maszyn oraz instalacji elektrycznych, które wytwarzają i przesyłają energię elektryczną. Jeśli chcemy przystąpić do egzaminu stowarzyszenia elektryków polskich jedynymi wymaganiami jest ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum, a także należy mieć więcej niż 18 lat. Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności, które wymagane są w pracy z obwodami elektrycznymi na stanowisku elektryka. Kursanci przystępując do kursu i egzaminu nabędą wiedzę z zakresu budowy i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, sporządzania protokołów badań, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, a także zasad postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, czy awarii lub pożaru maszyn i urządzeń. Szkolenia SEP w Warszawie zakończone są egzaminem wewnętrznym powołanym przez organizatora kursu. Po pomyślnie skończonym egzaminie kursant otrzyma dokumenty, takie jak zaświadczenie o ukończeniu kursu i uprawnienia elektryczne potrzebne do wykonywania pracy w charakterze elektryka.

Na etapie planowania kariery możemy z wyprzedzeniem ustalić, które z egzaminów i uprawnień potrzebne nam będą do wykonywania zawodu, z którym wiążemy swoją przyszłość. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie do egzaminu, co umożliwia systematyczną wiedza przyswojona podczas organizowanych kursów SEP.