Jak wykonać symulację CFD?

 

W procesie projektowania budynku musimy koniecznie uwzględnić nie tylko wytrzymałość materiałów czy aspekty praktyczne i funkcjonalne. Zagadnienia związane z tymi rzeczami możemy przewidzieć oraz zaplanować w oparciu o wiedzę inżynieryjną. Są jednak inne aspekty, które będą wymagały od nas przeprowadzenia symulacji komputerowych.

Symulacja CFD poprawi nasze bezpieczeństwo przeciwpożarowe

polecane symulacje numeryczne cfdMowa tutaj głównie o takich aspektach jak sprawdzenie, czy będziemy mogli lepiej poradzić sobie z zagadnieniami przeciwpożarowymi. W niektórych miejscach dym i pożar będą rozchodziły się w przewidywalny sposób – analizując dane, które dostarczymy sobie od inżynierów, będziemy mogli przewidzieć sposób rozprzestrzeniania się dymu. W oparciu o tą wiedzę będziemy mogli przeprowadzić konkretne działania, jakie będą związane z wybranymi zagadnieniami. Są to aspekty, z których będziemy czerpać stosowne korzyści. Dym będziemy mogli odprowadzać kominami wentylacji, co pozwoli nam zaplanować drogi ewakuacyjne. Obecnie polecane symulacje numeryczne CFD są bardzo przydatne w planowaniu instalacji przeciwpożarowych. Skomplikowana analiza tego, jak będzie zachowywał się dym, możliwa jest dzięki przeprowadzeniu obliczeń opartych o dynamikę płynów. W sytuacjach, gdy nasz budynek ma spełniać szereg restrykcyjnych norm technicznych, musimy wybrać właśnie takie rozwiązania, które będą sprawdzone.

Przetestowane oprogramowanie komputerowe poradzi sobie z dokonaniem szeregu analiz oraz z wykonaniem animacji, które pozwolą nam lepiej zrozumieć skalę zagrożenia. Na podstawie takich symulacji wprowadza się odpowiednie zmiany oraz modyfikacje w miejscach, w których będzie to wymagane. Pozwoli nam to lepiej zarządzać szeregiem naszych możliwości, jakie będziemy posiadali.