Malowanie nowych urządzeń w zakładzie

W naszym zakładzie korzystamy z wielu różnych urządzeń, które zbudowano dla nas na specjalne zamówienie. Oznacza to iż owe urządzenia muszą być malowane i zabezpieczane najczęściej na terenie zakładu, gdyż są one montowane bezpośrednio na stanowisku, na którym będą wykonywać swoje zadania przy linii produkcyjnej.

Dokładne malowanie maszyn w zakładach przemysłowych

profesjonalne malowanie maszyn przemysłowychMalowanie maszyn być może brzmi jak proces łatwy, szybki i bezproblemowy, aczkolwiek okazuje się iż jest on często o wiele bardziej skomplikowany i trudny do wykonania niż wielu pracownikom mogłoby się wydawać. Profesjonalne malowanie maszyn przemysłowych wykonywane jest bowiem za pomocą farb zabezpieczających maszyny i ich elementy przed korozją, uszkodzeniami mechanicznymi czy wpływem substancji chemicznych, jakie stosowane są na terenie zakładu. Maszyny powinny być również malowane w kolorach ostrzegawczych, tak by były jak najbardziej widoczne w trakcie pracy, i nie stwarzały ryzyka przypadkowego powstania wypadku w pracy. Wszystko to oznacza iż rzadko zdarza się by załogi zakładów samodzielnie wykonywały malowanie własnych urządzeń. Zamiast podejmować się trudnych zadań związanych z malowaniem nowych maszyn, zakłady przemysłowe znacznie częściej wynajmują do tego celu znacznie bardziej doświadczone i lepiej wyposażone załogi zewnętrznych firm, które przeprowadzają czynności malowania urządzeń na terenie zakładu za pomocą nowoczesnego, sprawdzonego sprzętu.

Malowanie odbywa się często po godzinach, gdy zakład jest pusty, a pracownicy nie wykonują zadań w pobliżu malowanych urządzeń, choć nie zawsze jest to możliwe. W przypadku gdy maszyny malowane są w czasie gdy zakład normalnie działa, stosowane są bardzo zróżnicowane metody ochrony pracowników przed szkodliwymi substancjami, zawartymi w farbach.