Napięcie w sieci elektrycznej i jego parametry

 

W celu zapewnienia jak sprawnego i niezawodnego funkcjonowania maszyn w zakładzie należy przede wszystkim zadbać o właściwe zasilanie. Dotyczy to przeważnie parametrów energii elektrycznej. Większość sprzętów jest bowiem zasilana właśnie prądem. Należy pamiętać, że każde z urządzeń ma pewną tolerancję parametrów znamionowych. Jest to bardzo istotne pod kątem stabilności działania.

Co to jest zapad zasilania?

zapady napięciaW momencie, gdy warunki lekko odbiegają od idealnych sprzęt nadal pracuje jednak z minimalnie mniejszą wydajnością. Niemniej jednak wydarzenia takie jak całkowite zapady napięcia zasilającego bardzo silnie wpływają na stabilność pracy danego sprzętu czy maszyny. Jeśli urządzenie jest niezbędne i kluczowe to jest ono często podłączone do sieci rezerwowej, która przejmuje funkcję zasilania właśnie w momencie zaniku napięcia zasilającego w sieci głównej. Na krótkie zapady podtrzymanie stanowią baterie akumulatorów oraz UPS-y. W przypadku, gdy zanik napięcia trwa dłużej stosuje się agregaty prądotwórcze, które spalają paliwo w celu wytworzenia elektryczności o żądanych parametrach. W celu monitorowania wszelkich niepożądanych zdarzeń oraz ich analizy stosowana jest specjalna aparatura kontrolno-pomiarowa. Dzięki niej możliwe jest wychwycenie wszelkich zjawisk chwilowych, które mają duży wpływ na funkcjonowanie całej sieci zakładowej.

Właśnie dlatego osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu czy poprawny przebieg procesu technologicznego powinny otrzymywać aktualne dane z najważniejszych czujników oraz urządzeń monitorujących. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest szerokopojęta jakość energii elektrycznej. Pod tym pojęciem kryje się wiele wielkości fizycznych, których wartości mają wpływ na funkcjonowanie linii technologicznych oraz ich części składowych. Właśnie dlatego warto inwestować w nowoczesną aparaturę kontrolną oraz zabezpieczenia.