Niemiecka ustawa o płacy minimalnej

Zgodnie z niemieckim prawem, wszyscy zagraniczni drogowi przewoźnicy działający na terenie Niemiec są zobligowani do odpowiedniego zgłoszenia wszystkich kierowców, którzy będą wykonywali na rzecz tychże przewoźników usługi transportowe. Ustawa, która reguluje powyższy obowiązek, popularnie zwana MiLog (od Mindeslohngesetz), wprowadza szereg zapisów związanych z rozliczaniem pracowników delegowanych na terenie Niemiec.

Niemiecka płaca dla polskiego pracownika

milogOpublikowanie ustawy MiLog było dla polskich przedsiębiorców działających na terenie Niemiec rewolucją w porządku prawnym i biurokratycznym, ale przede wszystkim była to rewolucja finansowa. Problem dotyczył głównie polskiego sektora transportowego, masowo korzystającego z zalet otwartych granic i dostępu do rynków krajów zachodniej Europy. Polscy przewoźnicy czerpali zyski z różnicy w kosztach realizacji zlecenia, które realizowali po kosztach obowiązujących w Polsce, a realizując je za wynagrodzenie dostosowane do sytuacji rynków zachodniej Europy. Polskie firmy transportowe bogaciły się, korzystając na różnicy w wynagrodzeniu wypłacanym pracownikowi. Niemiecka ustawa MiLog wyszła naprzeciw respektowaniu praw antymonopolowych w Niemczech, gdzie ekspansja polskich firm transportowych była ze względów na bliskość naszych granic najlepiej zauważalna. Teraz, polski przewoźnik operujący u naszych zachodnich sąsiadów zobligowany jest do wypłacania swoim kierowcom minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej w Niemczech.

Ustawa o płacy minimalnej MiLog nakłada na polskich polskich przewoźników drogowych obowiązki, których nierespektowanie może wiązać się z dużymi karami pieniężnymi. Stąd, poznanie tego, do czego MiLog zobowiązuje jest niezbędne dla wszystkich polskich przewoźników drogowych aktywnie wykorzystujących drogowy rynek transportowy na terenie Niemiec.