O elastycznych i wytrzymałych mieszankach gumowych

Jak wiadomo, zastosowanie gumy w przemyśle jest bardzo szerokie. Nie sposób sobie wyobrazić produkcji i funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu bez wyrobów gumowych – tworzywo to towarzyszy nam na co dzień. Jakie właściwości posiada tworzywo gumowe?

Wytrzymała mieszanka gumowa i jej zastosowanie

mieszanki gumoweGuma to powszechna nazwa materiału, znanego w chemii pod innym, tajemniczo brzmiącym określeniem: elastomer. Jest to tworzywo, powstające z kauczuku i złożona z włókien polimerowych, poddanych procesowi wulkanizacji. Dostępne są zarówno naturalne odmiany gumy (których bazą jest naturalny kauczuk, pochodzących z żywicy drzewnej), jak i jej rodzaje syntetyczne – w tym przypadku głównym budulcem struktury gumowej jest kauczuk otrzymany w wyniku produkcji chemicznej. Nie da się ukryć, że mieszanki gumowe posiadają szereg charakterystycznych, wyróżniających się na tle innych tworzyw, właściwości. Mieszanki takie są przede wszystkim wysoce elastyczne. Stanowią także nieprzepuszczalną barierę dla cieczy i substancji gazowych. Co najważniejsze jednak, gumę można łączyć z innymi tworzywami sztucznymi, otrzymując w rezultacie materiały kompozytowe o zróżnicowanych i unikalnych właściwościach. Mieszanka gumowa jest powszechnie użytkowana między innymi w przemyśle samochodowym (jako budulec opon), w medycynie, przemyśle odzieżowym, budownictwie – to jedynie kilka przykładów; nie sposób wymienić wszystkich dziedzin przemysłu, w których guma jest stosowana.

Wytwarzanie i stosowanie tworzyw sztucznych różnych rodzajów ma właściwie jeden, wspólny mianownik – tworzywa te, ze względu na właściwości, mają być użyteczne, ekonomiczne i wydajne. Guma z pewnością te kryteria spełnia i nie sposób pomyśleć, jak wyglądałoby funkcjonowanie przemysłu bez użycia mieszanek kauczukowych.