Obowiązek zapewnienia szkoleń BHP

W zależności od rodzaju działalności każdy zakład pracy generuje jakieś potencjalne zagrożenia dla zdrowia pracownika, dlatego konieczne jest przestrzeganie przepisów BHP, które regulują to, jak należy się w danej sytuacji zagrożenia zachować – czy to wobec pożaru, awarii zlewu w łazience czy też rozlewowi jakiejś substancji chemicznej.

Zalety wynikające ze szkoleń BHP

szkolenia bhp w łodziWyposażenie zakładu pracy w sprzęt umożliwiający wykonywanie przez pracowników swych obowiązków w bezpieczny sposób leży po stronie pracodawcy. Jednak nie ma on bezpośredniego wpływu na to, jak w danej sytuacji zagrożenia zdrowia mogą zachować się jego pracownicy. W celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia płynącego z wykonywania niektórych zawodów, takich jak praca w magazynie lub zakładzie produkcyjnym, organizuje się szkolenia BHP w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i innych większych miastach. Dzięki nim pracownicy poznają podstawowe zasady działania w niektórych skrajnych sytuacjach, jakie mogą mieć miejsce w trakcie codziennego wykonywania swoich obowiązków. Szkolenia mogą składać się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Przykładowo, pracownicy mogą poznać zasady wyboru właściwego typu gaśnicy do tłumienia różnego rodzaju pożarów – inaczej gasi się bowiem płonące chemikalia, inaczej tlący się śmietnik, a inaczej palący się komputer, a następnie wziąć udział w praktycznych zajęciach sprawdzających ich wiedzę. Podczas każdego szkolenia z zakresu BHP każdy pracownik przechodzi także kurs pierwszej pomocy, który może się przydać w innych sytuacjach życiowych.

Respektowanie przepisów BHP gwarantuje pracownikom bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych obowiązków. Jednak, żeby mogli je przestrzegać, muszą je najpierw poznać, dlatego każdy pracodawca powinien regularnie organizować swoim pracownikom szkolenia BHP.