Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie

 

Niestety ale czasami dochodzi do wypadków, które zdarzają się w rolnictwie i w związku z tym możemy ubiegać się o wypłatę odpowiedniego odszkodowania. Najczęściej są one spowodowane tym, że ktoś nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i często związane są z udziałem maszyn, a także przy wykorzystaniu niebezpiecznych narzędzi rolniczych. Czasami dochodzi również do wypadków gospodarczych z udziałem zwierząt.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

wypadki na terenie gospodarstwaKażdy rolnik powinien wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które pokryje wszelkie szkody powstałe na terenie całego gospodarstwa domowego, a także przy wykonywaniu prac na polu. Ubezpieczenie takie pokryję wszystkie wypadki na terenie gospodarstwa oraz wszelkie straty wyrządzone przez rolnika pracowników albo też osoby, które mieszkają na terenie gospodarstwa. Odszkodowanie najczęściej wypłacane jest za uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu, za zniszczenie mienia albo coś za najgorszą sprawę, jaką jest śmierć. Odszkodowanie należy się w przypadkach, kiedy jesteśmy osobą pracującą w gospodarstwie albo kiedy świadczymy pomoc sąsiedzką. Odszkodowanie uzyskają również osoby, które są zatrudnione jako osoby trzecie i dokonują przykładowych napraw albo też usług remontowo-budowlanych. Możemy uzyskać jednorazowe odszkodowanie jako zadośćuczynienie albo stałą rentę w przypadku trwałych uszkodzeń ciała i niezdolności do pracy.

Możemy uzyskać również odszkodowanie rzeczowe, kiedy dojdzie do uszkodzenia jakiegoś narzędzia, które jest nam niezbędne albo maszyny, bez której nie możemy wykonywać pracy. Wtedy odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty dotyczące naprawy albo też holowania, kiedy dotyczy to pojazdu i wynajęcie pojazdu zastępczego. Przypadków jest bardzo wiele i najlepiej kontaktować się z profesjonalistami w tym temacie.