Przykładowe znaczenia kodów ADR

Nie trzeba koniecznie na co dzień wykonywać z działań w branży związanej z tak zwanymi substancjami niebezpiecznymi, żeby znać znaczenie różnych symboli lub oznaczeń widocznych na przykład na pojemnikach z takimi substancjami. Mogą być one widoczne również na pojazdach. Informacje o kodzie ADR są łatwo dostępne. Pewne szczegóły dotyczące tych kodów można nawet łatwo zapamiętać.

Przykładowe przyczyny zainteresowania kodami ADR

kody adrWarto znać informacje z tego zakresu, ponieważ na podstawie kodów ADR można przedsięwziąć odpowiednie kroki na przykład w razie wypadku drogowego. Oczywiście przyczyn takiego zainteresowania może być zdecydowanie więcej, ponieważ znając znaczenie konkretnych kodów, można nawet w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy z łatwością identyfikować na przykład substancje znajdujące się w różnych mijanych po drodze cysternach. Przedsiębiorcy wykorzystujący takie kody ADR ze względu na konieczność przestrzegania przepisów umieszczają bowiem specjalne tabliczki w widocznych miejscach. Są one zresztą tak wykonane, żeby odbijały światło, więc będą widoczne nawet w środku nocy. Górna część kodu jest z reguły krótsza, chociaż nie należy tego traktować jako regułę. Trzeba jednak koniecznie pamiętać, że informuje ona rodzaju zagrożenia wynikającego z właściwości konkretnej substancji. Może być to na przykład substancja łatwopalna, substancja, która się utlenia i tym całym podtrzymuje pożar, oraz substancja trująca. Inna ważna informacja dotyczy substancji żrących.

Na ich podstawie zawsze wiadomo, że trzeba stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dłuższa dolna część kodów oznacza natomiast nazwę konkretnej substancji. Może być to chlor, dwutlenek węgla, hel sprężony. Dzięki kodom ADR identyfikowanie konkretnych substancji zajmuje naprawdę mało czasu. W niektórych sytuacjach ma to kolosalne znaczenie.