Zachowanie sprawności urządzeń elektroenergetycznych dzięki badaniom termowizyjnym

 

Termowizja instalacji elektrycznych to badanie okresowe, które powinno być powtarzane co najmniej raz w roku w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, fabrykach czy centrach handlowych. Przeprowadzenie kontrolnego badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych może wykryć usterki i anomalie, które mogłyby doprowadzić do pożaru.

Jak przeprowadza się badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych?

badania termowizyjne rozdzielni elektrycznychNajlepszym sposobem na uniknięcie awarii urządzeń elektroenergetycznych jest przeprowadzenie badania termowizyjnego. Powinna je wykonać wyszkolona do tego osoba, która zagwarantuje wiarygodność przeprowadzonej przez nią analizy. Badanie można wykonać przy normalnym obciążeniu elektrycznym maszyn, dzięki czemu nie trzeba ich wyłączać. Może to być pomocne na przykład w zakładach przemysłowych, gdzie każde wyłączenie maszyny w trakcie pracy, oznacza straty. Kamera termowizyjna umożliwia dokładne oględziny bezpieczników, skrzynek elektrycznych, stacji transformatorowych, silników w wentylatorach oraz rozdzielni elektrycznych głównych i oddziałowych. Interpretując wyniki jakie przedstawiają badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych można dostrzec różne asymetrie temperaturowe, które zwykle oznaczają potrzebę przeprowadzenia naprawy. Jeżeli urządzenia nie wykazują temperatur wyższych niż dopuszczalne, to można stwierdzić, że nie wystąpiła w nich tego typu awaria. Sprawozdanie z badania jest opatrzone wykonanymi zdjęciami, które są szczegółowo opisane.

Przeprowadzanie cyklicznych badań termowizyjnych rozdzielni elektrycznych zapewnia kontrolowanie pojawiających się awarii w używanych urządzeniach. Dzięki zdjęciom termowizyjnym wykonanym kamerą o wysokiej rozdzielczości można upewnić się o trwałości sprzętów i zaplanować ewentualne naprawy.