Zużyte akumulatory oddane do skupu

Prawidłowa segregacja śmieci jest niezwykle ważna dla całego środowiska naturalnego. Materiały trujące i szkodliwe dla natury, takie jak plastik, areozole, sprzęt elektroniczny, farby, baterie albo akumulatory powinny być wyrzucone w miejsca do tego przeznaczone. Zużyty sprzęt elektroniczny i akumulatory można także oddać do skupu.

Używane akumulatory można oddać do skupu

skup zużytych akumulatorówWiele osób nie wie za bardzo, co ma zrobić z zużytym lub zepsutym sprzętem. Tego typu rzeczy nie powinno się tak po prostu wyrzucać do śmieci, gdyż mogą zaszkodzić środowisku. Baterie zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm i rtęć oraz wiele innych substancji toksycznych i żrących, które stanowią prawdziwą „bombę ekologiczną”. To samo tyczy się akumulatorów, których żywotność jest dużo większa od baterii jednorazowych. Zużyte baterie i akumulatory można zostawiać w specjalnych pojemnikach, które często znajdują się na terenie marketów, szkół lub innych miejscach użyteczności publicznej. W wielu miastach w Polsce działają także specjalne punkty skupu. Można się do nich udać i oddać zużyty sprzęt, dostając za niego drobną opłatę. Niektóre części idą na złom, inne wykorzystuje się ponownie w procesie produkcji nowych urządzeń. Skup zużytych akumulatorów jest prowadzony zarówno w punktach stacjonarnych, jak i przez internet. W stosownym czasie można się zapoznać z cenami, jakie oferuje dany punkt za złom. Szczególnie cenne są akumulatory srebrno-cynkowe, z które można dostać nawet trzysta złotych.

Chyba każdy z nas posiada w domu stare, nieużywane baterie, akumulatory, komórki i inny zbędny sprzęt elektroniczny. Zgodnie z obowiązującym prawem zabronione jest wyrzucanie tego typu odpadów do zwykłych pojemników na śmieci. Okazuje się, że na używanych bateriach i akumulatorach można nieźle zarobić, oddając je do skupu.